Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1039 Luftvernbatteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Luftvernbatteri
Inventarnummer 1039
Byggeår 1918
Opprinnelig bruk Kanonpost for luftskyts
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Resterende deler av kanonposten består av to kanongruber med en innbyrdes avstand av ca. 32 m. Disse har diameter på 4 m og en dybde på ca. 90 cm. Til kanonposten hører en ammunisjonsnisje utsprengt i fjell ca. 2 m dyp, 1,5 m bred og 2 m høy Lukket med betongvegg hvori enfløyet jerndør. Kanonposten er anlagt på samme måte som den på Verpenåsen (062805 Leina).

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Batteriet representerer de første mottrekk til lufttruselen, som begynte å gjøre seg reelt gjeldende i tiden omkring 1. verdenskrig.

Arkivadresse for illustrasjoner: Riksarkivet, OSCF, Ing.det, pk. 104, omsl. «Luftforsvaret paa Haaøen» samt pk. 122, omsl. «Luftvernet – tegninger 1917»

1917
9. juni bestemte Forsvarsdepartementet at fire stk. franske 7,5 cm «antiballonkanoner» skulle disponeres til Oscarsborg og fordeles til en kanonpost til Verpenåsen og en på toppen av Håøya, «for det permanente luftforsvar av Haaøen». I tillegg skulle det etableres en kanonpost for 2 ombygde 7,5 cm Schneider Canet kanoner på Seiersten.
1918
Luftskytsanleggene besiktiget samlet 18. desember. Anlegget på Håøya omfattet ved besiktigelsen veianlegg, to kanongruber med monterte kanoner, ammunisjonsnisje, ammunisjonshus, tømmerhytte til forlegning, uthus, brønn, sperregjerde, kommandoplass med telefonhus. Sistnevnte hadde skikkelse av et lite skur, som forlengst er revet. Den eneste av bygningene som står tilbake er ammunisjonshuset (inv.nr. 0106)

Ingen treff