Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0106 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0106
Byggeår 1918
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin for kanonposten på toppen av Håøya.
Nåværende bruk Brukes av HV-02 i forbindelse med øvelser
Ant. etg. 1 samt krypeloft
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten. Tregulv.
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon. Panelt himling på undersiden av åsene
Vegger Utvendig bordkledd stenderverk, innvendig utmurt med ½ stens mur. En av veggene har også innvendig liggende panel.
Vinduer Et vindu med 3 × 3 ruter på østre gavlvegg, med skodder.
Dører Labankdør på vestre gavlvegg
Tak Saltak tekket med tegl. Faspanelt himling.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Ammunisjonsmagasinet inngår i en funksjonell sammenheng med 1039 Luftvernbatteriet (jfr. dette). I og med at batteriet er såvidt fragmentert at det kun inngår i det fortifikatoriske landskapet, er det vanskelig å forsvare et isolert vern av magasinet.

1918
Besiktigelsesforretning for kanonposten (1039 Luftvernbatteri) avholdt 18. desember. Ammunisjonshuset inngikk i et anlegg som foruten luftvernbatteriet med ammunisjonsnisje også omfattet tømmerhytte til forlegning, uthus, brønn, sperregjerde, kommandoplass med telefonhus.

Ingen treff