Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1031 Haubitsbatteriet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Haubitsbatteriet
Inventarnummer 1031
Byggeår 1892–1895
Opprinnelig bruk Haubitzbatteri
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet er oppført med front mot fjorden utenfor Oscarsborg og har fire kanonstander med en innbyrdes avstand (fra pivotsenter til pivotsenter) av 22 m. Brystvernkretsen foran kanonstandene har en høyde over middelvannstand av 118,6 m. Mellom kanonstandene finnes tre hulltraverser og på begge batteriets fløyer finnes kruttmagasiner i et nedre plan, oppført med vederlagsmurer av bruddsten og teglstenshvelv. Magasinene står ved en sylindrisk takåpning i forbindelse med overliggende utleveringsrom, som har døråpning mot batteriets vollgang. Utleveringsrommene er bygget inn i brystvernets fløyavslutning og er overdekket av et støpt dekke på jernbjelker. Kanonplattformene er delt i to avsatser. Den høyere - 1,25 m lavere enn brystvernet - gir rom for pivoten og sideretningsbuen. Den lavere - ca. 2,05 m lavere enn brystvernet - opptar en skinnebane for prosjektiltransport, som løper gjennom 1. og 3. travers. På travers nr. 1 og 3 finnes teglmurte kikkertsøyler som opprinnelig var overdekket av bordkledte stenderverkskur. Over travers nr. 2, som ble benyttet til kommandoplass, fantes et lignende skur. De to avsatsene er forbundet med tre trinn av huggen granitt; fra den laveste fører to stentrapper ned til vollgangen. Den nederste avsatsen har rekkverk av tre festet til jernstolper. Ved begge batteriets fløyer fører veier ned til terrenget syd for batteriet.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Et stort, komplekst anlegg som sammen med batteriveien og de to toppbatteriene er et sterkt monument over sin tids håndverksferdigheter og forsvarsvilje. Det er preget av manglende skjøtsel, bl.a. i form av tildels betydelige frostsprengninger i murverk og sterk korrodering av metalldeler.

1892
Batteriet påbegynt.
1895
Batteriet stod ferdigmontert med fire 28 cm Whitworth haubitzere. Det hadde kostet 112.000 kroner, hvorav 60.000 var blitt skjenket av Forsvarsforeningen.
1911 - 1912
Bak vollgangen satt opp en provisorisk kommandoplattform av stenderverk med gulv av planker.
1934
Ved den nye Forsvarsordningen av 1934 ble det besluttet at haubitzbatteriet skulle utfases, dvs. at det skulle holdes i mobiliseringsberedskap inntil de fremskutte anleggene i ytre Oslofjord var ferdigstilt.
1940
Haubitzbatteriet deltok ikke i beskytingen av den tyske eskadren natten til 9. april, men det ble stilt opp fire Colt-mitraljøser foran batteriet som deltok i beskytningen av tyske fly. Etterhvert ble angrepene så intense at betjeningen måtte søke dekning i ammunisjonsmagasinet til haubitzbatteriet.
1943
Haubitzerne sendt til Tyskland for omsmeltning.

Ingen treff