Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbyggs oppgave er å støtte Forsvaret i fred, krise og krig. Vi skal sørge for at våre soldater og allierte har de eiendommer, bygg og anlegg de trenger for å utføre sitt oppdrag: Å forsvare Norge. Skyte og øvingsfelt er våre soldaters viktigste «klasserom», og bygges og driftes i tett samarbeid med Forsvaret. Vi har 48 skyte- og øvingsfelt over hele landet, og Forsvaret øver både på land, til havs og i lufta. På denne siden vil du finne informasjon om en del av våre viktigste skyte- og øvingsfelt, samt viktig varslingsinformasjon. Dessuten finner du relevant kontaktinformasjon dersom du trenger å komme i kontakt med oss.