Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1035 Øvre toppbatteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Øvre toppbatteri
Inventarnummer 1035
Byggeår 1898–99
Arkitekt ing.detasjementet ved kpt. O. Fougner
Opprinnelig bruk Kanonbatteri for to hurtigskytende 12 cm kanoner
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet har front mot østlandet og mulighet for sideretning utover fjorden. Sydligste kanonstillings brystvern ligger 205 m, nordligste 208 m.o.h. De to kanonstandene er utsprengt i fjell med brystvern i ca. 50 cm høyde over plattformen. Fra plattformen fører en trapp med ti huggenstenstrinn ned til en nedskjæring bakenfor denne. I nedskjæringens vegger er det på begge sider av trappen utsprengt og utmurt to ammunisjonsnisjer med skyvedører av jern. Mellom kanonstandene leder en 1 m bred huggenstenstrapp opp til den gamle kommandoplassen med betongbrystvern samt to murstenssøyler for distansekikkerter. Foran i brystvernet finnes en nisje. Mellom kommandoplassen og nordre kanon er det et stativ bestående av I-jern satt ned i fjellet. Stativet bar opprinnelig et dekkskjold av bølgeblikkplater. Batteriets nye, overdekkede kommandoplass ble satt opp i 1917 og ligger nord for kanonstandene (se 1036 Kommandoplass for 1035).

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Inngår i sammenheng med de øvrige forsvarsanleggene på Håøya.

1896
Allerede dette året forelå det planer om et øvre toppbatteri, opprinnelig tenkt for tre hurtigskytende 12 cm kanoner.
1898
Kanonstandene bygget.
1899
Kommandoplass bygget.
1900
For å beskytte kommandoplassen mot lufttrykket ved skyting med nordre kanon ble det montert et såkalt dekkskjold (jfr. beskr.).
1917
Overdekket kommandoplass (1036) bygget rett nord for batteriet. Improvisert luftvernstilling oppsatt.
1940
Kanonene demontert og sendt til Rørvik

Ingen treff