Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1037 Kommandoplass for 1001

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandoplass for 1001
Inventarnummer 1037
Byggeår 1900/1915
Opprinnelig bruk Kommandoplass for Hovedbatteriet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Til kommandoplassen fører en bratt gangsti med trapp fra sjøen, langs trappen et gelender av ¾" jern. Man kommer først inn i et rom som har tjent til overnatting for mannskaper. Rommet, som måler 3×2,5 m, er utsprengt i fjell og veggene utmurt med bruddsten i sementmørtel (blandingsforhold 1:3), hvelvet er overdekket med armert betong (blandingsforhold 1:3:5). Herfra fører en fire trinns betongtrapp opp til kommandorommet. Dette bygger videre på betongbrystvernet for den tidligere reservesiktestasjonen. Brystvernet er beholdt, men forsterket på sidene og i bakkant. På dette er oppstøpt vegger i 1,5-2 m tykkelse og et hvelv av armert betong spenner over hele standplassen. Hvelvets tykkelse i toppen er 0,9 m med tiltagende tykkelse mot vederlagene. Kommandorommet har en innvendig grunnflate av 3×3,6 m og en høyde under hvelvets topp av 2,5 m. Mot syd er anordnet sikteåpning med mål 1 m×0,2 m. Orografsøylens høyde over middelvann er 42,04 m. Mot øst er det en mindre åpning 0,2×0,2 m. I de bakre hjørner finnes to kiosker med dører og luker, som flankerer døren mot forrommet. I nevnte rom er anordnet brisk osv. På baksiden en tredør og utenfor denne en jerndør.  

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Kommandoplassen, med sitt for sin tid meget avanserte tekniske utstyr til å bedømme avstander og overføre meldinger, inngikk i nær funksjonell sammenheng med 1001 Hovedbatteriet på Søndre Kaholmen. Det må også ses i sammenheng med de øvrige dekkede kommandoplassene på Håøya.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 143: «Oppgave. Ekstraordinære arbeider 1915–16»

1900
«Kikkertstationen på Haaøens østside» anlagt som reserve siktestasjon, til bruk når øvre del av Håøya lå i tåke.
1915
På siktestasjonens betongbrystvern ble det bygget kommandoplass for Hovedbatteriet. Betongbrystvernet ble forsterket på sidene og i bakkant, og med dette som fundament ble det oppstøpt vegger og hvelv av armert betong. Meldt ferdig 2. desember. 1
1916
Brygge (0813) for hovedkommandoplassen bygget.

Ingen treff