Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0953 Gjerde Håøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gjerde Håøya
Inventarnummer 0953
Byggeår 1900
Opprinnelig bruk Gjerde rundt hhv. Haubitzbatteriet, toppbatteriene og magasinene i Tronstadbukten
Nåværende bruk Ingen
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gjerdet er utført av såkalt page festet til ca. 1,5 m høye U-jernstolper. Gjerdet, som for størstedelen er borte, omgir selve haubitzbatteriet med hovedmagasin, oppsynsmannsbolig (revet) og vakthus (revet). Der hvor gjerdet krysser veien er det anbragt en dobbeltfløyet jernport og i gjerdets øvrige to innganger er det anbragt enkle jernporter. Gjerdets samlede lengde er ca. 920 m Gjerdet, som for størstedelen er borte, er utført av piggtråd og blank tråd festet til ca. 1,2 m høye U-jernstolper og øyebolter av 1" rundjern i en bredde av 5 m. Gjerdets samlede lengde er 1060 m. På steder hvor gjerdet krysser veien har det stått 3 stk dobbeltfløyede jernporter. I de øvrige tre innganger har portene vært enkle. To meter høyt flettverksgjerde av ca. 300 m lengde.

For avgrensning av gjerde nr. 1 og 2, jfr. oppslagene for 1032 og 1033.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Intakte deler av gjerde nr. 1 og 2

Kommentar

  1. Et meget gammelt page-gjerde. Page Woven Wire Fence var et registrert amerikansk varemerke som kom på markedet i 1886. Norsk agent var Ulrik Rosings gjerdefabrikk i Christiania.
  2. Kanskje det eldste norske piggtrådgjerdet som eksisterer. Portene og deler av gjerdet er fjernet, men i intakte deler er tråden i forbausende bra stand.
  3. Nyere gjerde av liten antikvarisk interesse.