Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0086 Renseanlegg Håøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Renseanlegg Håøya
Inventarnummer 0086
Byggeår 1959
Opprinnelig bruk Renseanlegg
Nåværende bruk Renseanlegg
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringfundament av betong
Bæresystem Lettbetongkonstruksjon
Vegger Murt av Leca-blokker
Vinduer 1
Dører Panelt labankdør
Tak Pulttak tekket med takpapp

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Teknisk installasjon med liten antikvarisk interesse.

1959
Bygget som renseanlegg for pumpeanlegget som overførte vann mellom Håøya og Kaholmene. Samvirket med de to pumpehusene (0087).
1997
Pga. dårlig kvalitet på vannet fra Håøya ble det lagt vannledning over sundet fra fastlandet til Kaholmene. Dette erstattet og overflødiggjorde vannverket på Håøya, som nå bare testkjøres en gang i året.

Ingen treff