Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0606 Dammer på Håøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Dammer på Håøya
Inventarnummer 0606
Byggeår 1906
Arkitekt 07
Opprinnelig bruk Hovedvannreservoir for festningen
Nåværende bruk Vanndammer
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Inventaret omfatter to bassenger beliggende på ca. kote 120 omtrent 150 m bak haubitzbatteriet. Bassengene er bygget inn i en naturlig kløft og oppdemmet med stedlige masser som er lagt opp som voller støttet til grunnfjellet. Noe betongkonstruksjoner.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Har hatt betydning for vanntilgangen på øyene inntil Kaholmene ble knyttet til det kommunale vannverket.

1906 - 1907
Første basseng anlagt. Vannledning over til Søndre Kaholmen der vannet ble ført over i «Kummen paa Kasermeplassen». Opprinnelig gikk vannet under Håøysundet i 2" blyledning.
1948
Blyledningen delvis skiftet ut med stålledning.
1955 - 1956
Renseanlegg bygget. Kapasitet 50.000 l pr. time. Fra renseanlegget ført 2" galvanisert smijernsledning ned til kum ved Håøysundet. Ledningen er ca. 290 m lang.
1959
Det andre bassenget gravet ut. Samtidig ble det første bassenget renset og utvidet. En 3" plastledning ført over Håøysundet til kum ved Nordre brygge på Søndre Kaholmen. Ledningen erstattet defekt stålrørsledning.
1997
Pga. dårlig kvalitet på vannet fra Håøya ble det lagt vannledning over sundet fra fastlandet til Kaholmene. Dette erstattet og overflødiggjorde vannverket på Håøya.

Ingen treff