Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0104 Uthus for oppsynsmannsbolig

Inventaropplysninger
Inventarnavn Uthus for oppsynsmannsbolig
Inventarnummer 0104
Byggeår 1894
Opprinnelig bruk Uthus
Nåværende bruk Uthus
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten. Bordgulv i ett rom, støp på kult i det andre.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon
Vegger Vegger av stenderverk med utvendig tømmermannspanel. Innvendig panel i baksterom
Vinduer Stort, opprinnelig seksramsvindu uten sprossseinndeling på østre kortvegg. Mindre vindu med fast ramme mellom dørene
Dører To labankdører på nordre langvegg
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper Murt pipe og brannmur

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningen inngår i et interessant miljø som står i en funksjonell sammenheng med ammunisjonsmagasinene litt nord for oppsynsmannsboligen.

1894
Oppført som uthusbygning for 0103 Oppsynsmannsbolig
1910
Betonggulv med kloakkavløp i bryggerhusdelen
1988
Oppsynsmannsboligen fraflyttet.
1996
Avtale med Fritidsmessa HV-02 om bruksrett mot vedlikehold

Ingen treff