Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0812 Kai nord for 0811

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kai nord for 0811
Inventarnummer 0812
Byggeår Ant. 1894
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Liten bruddstensbrygge med trefront.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele bryggen

Kommentar

Bryggen er et enkelt bruddstensarbeid fra tiden rundt århundreskiftet som inngår i miljøet rundt 0103 Oppsynsmannsboligen. Nødvendig for adkomsten til samme.

1894
Antagelig oppført samtidig med 0103 Oppsynsmannsbolig
1996
Avtale inngått med HV-02 om bruksrett mot vedlikehold

Ingen treff