Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0094 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0094
Byggeår 1899
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten. Støpt gulv på pukkstensunderlag.
Bæresystem Bruddstenskonstruksjon
Vegger Langvegger av dobbelt bruddstensmur, utvendig og innvendig spekket og fuget. Gavlvegger av tostens teglstensmur. Innvendig er vegger og tak panelt med 1" panelingsbord.
Vinduer Tre jernvinduer med jernlemmer foran
Dører En opprinnelig jerndør
Tak Saltak tekket med bord/papp og bølgeblikk. Takverket bæres av stenderne for hyllene inne i magasinet.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Magasinet er yngre enn moniermagasinene (0081, 0092 og 0098-0101), men er ikke som disse oppført i armert betong. Det er ikke funnet arkivalia som klargjør denne prioriteringen, men det kan tenkes at risikoen for innskyting i denne høyden ble vurdert som marginal, og at det derfor ikke var nødvendig å bygge konstruksjoner som skulle motstå granatangrep.

1899
Oppført som ammunisjonsmagasin for 1035 Øvre toppbatteri, året etter ferdigstillelsen av dette.

Ingen treff