Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0811 Hovedkai øst, Håøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedkai øst, Håøya
Inventarnummer 0811
Byggeår 1891–92
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen består av to deler: Den søndre, som er den egentlige lastebrygge, er utført med kaimur av bruddsten i betong og er oppført på grunnfjellet, som her faller steilt til en dybde av 4 til 5 m. Kaimuren har en høyde over middelvann av ca. 1,8 m og en lengde av 20 m. Den har to trapper av huggen granitt, samt en lyktestolpe. Den nordre del er utført som bruddstensmur med en større stikkrenne som bekken løper ut gjennom. Den samlede bryggelengde er ca 42 m; bredden 10 m. På bryggen og i nærheten er oppsatt festebolter for skip. En mindre kran med håndsveiv står fortsatt på bryggen, mens den store kranen for ilandbringelse av kanoner er fjernet. På nordre del av bryggen står 0105 Vakthus Ormeleina.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele bryggen

Kommentar

Bryggen er i utgangspunktet et fint bruddstensarbeid, men er idag i dårlig stand med endel sprekkdannelser. Nødvendig som adkomst til forsvarsanleggene på Håøya.

1891
Arbeidet med bryggen igangsatt i forbindelse med oppstarten av anleggsvirksomheten på Håøya. Bryggen omfattet opprinnelig også en stor kran for ilandbringelse av kanoner, samt et påstående bryggeskur av bindingsverk.
1915
Bryggeskuret fra 1891 brant ned 9. juli. Tilsvarende skur gjenoppbygget samme år, sammen med nåværende vakthus (0105 Vakthus Ormeleina).
1966
Bryggeskuret revet.

Ingen treff