Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0098 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0098
Byggeår 1894
Arkitekt 95
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmurer av bruddsten
Bæresystem Bærende armert betongkonstruksjon.
Vegger Halvsirkulære monierhvelv dekket med takpapp. Gavlveggene er trukket 15 cm inn fra hver av hvelvets ender. Hvelv og gavler er innvendig panelt med 2,5 cm bord på plankeribber. Hvelvet er dimensjonert for å kunne motstå «Sprængstykker af Granater og Smaaprojectiler».
Vinduer Hver gavlvegg har tre jernvinduer med jernlemmer foran.
Dører Opprinnelig enfløyet jerndør

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bygningen ligger i bukten NØ for Tronstadodden sammen med tre helt tilsvarende magasiner. En vei av ca. 2 m bredde forbinder krutthusene innbyrdes. Magasinene utgjør et sjeldent miljø av tidlige og meget velbevarte moniermagasiner. Bygningstypen er interessant også i et europeisk perspektiv.

1894
Påbegynt i mars d.å, fullført i februar 1895. Bygget som magasin for 4000 kg krutt. Ble oppført sammen med de andre magasinene i Tronstadbukten av firma Carl A. Andersen, som var Monierselskapet i Berlins representant i Christiania. Bygningene er utført på samme måte som 0092 Ammunisjonsmagasin.
1948
Ny takpapp i asfalt på dette og de øvrige moniermagasinene i Tronstadbukten.
1988
Bruken av Tronstad som våpenlager opphørte. Etter dette har magasinene vært brukt til diverse lagringsformål.

Ingen treff