Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1036 Kommandoplass for 1035

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass for 1035
Inventarnummer 1036
Byggeår 1917
Opprinnelig bruk Overdekket kommandoplass for Øvre toppbatteri
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kommandoplassen er utført som en nedsprengt grube med overdekning av armert betong. Veggene er 1,75 m tykke, avsmalnende til 1,0 m i taket. De ytterste 30 cm er utført i blanding 1:2:3 og er armert med 12 mm jern i to lag med 15 cm masker. All annen betong er i blanding 1:3:4. Sikteåpningenes overkant ligger på 208,50 m.o.h. Plassen er ved et etasjeskille i armert betong avdelt i to rom som er forbundet ved en jernleider. I overetasjen, som har bordgulv, finnes tre sikteåpninger med vinduer i trerammer. I underetasjen, som har betonggulv, finnes det fire telefonkiosker, innvendig panelt og malt. To av disse har hatt dører, de to øvrige tøyforheng. Fra grunnen er det oppstøpt en gjennomgående søyle av betong for orografen. Innenfor inngangen til 1. etg. er det en nisje der det har stått en ovn, hvis røykløp er ført gjennom betongen. Over taket i gangen er det to lysåpninger, som er lukket med prismeglass og jernkapsel. Inngangen har ytterst en dør av jern og innerst en tredør. Inngangen ligger i en skjæring med veiadkomst til batteriet.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

En av flere eksempler på tidlige overdekkede kommandoplasser på Håøya. Er ganske lik den tilsvarende 1034.

1 Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementet, boks 113: legget «Toppbatteriene Håøya 1915–17»

1917
Bygget som kommandoplass for Øvre toppbatteri. Kommandoplassene for Øvre og Nedre toppbatteri ble bygget parallelt. Arbeidene ble utført av ingeniørfirmaet Høyer-Ellefsen i Kristiania. Arbeidet ble ferdigmeldt den 28.3, samtidig med Vestre kommandoplass. 1
1933
Øvre toppbatteri tatt ut av krigsstrukturen. Kommandoplassen ikke i bruk etter dette.

Ingen treff