Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1038 Hovedkommandoplass

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedkommandoplass
Inventarnummer 1038
Byggeår 1914
Opprinnelig bruk Hovedkommandoplass for batteriene på Håøya
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kommandoplassen ligger syd for batteriveien. Adkomstveien nærmest stasjonen (ca. 20 meter) ligger i en skjæring på inntil 3 m dybde. Stasjonen ligger i en utsprengt grube på kote 78,9 m; gruben har et flateinnhold på ca. 55 kvm. Stasjonen er en teglbygning i to etasjer. I 1. etasje lå telefonstasjonen, mens 2. etasje inneholdt orografstasjon og den egentlige kommandoplass. Bygningen har 1-stens murvegger av klinker i sementmørtel og står på et fundament av betong på pukkstensunderlag. Veggene står i ca. 0,5 m avstand fra grubens vegger og støtter seg til disse ved mellomliggende utstøpninger av betong. Etasjeskillet utgjøres av jernbjelker lagt med 0,5 m innbyrdes avstand; mellom disse forskalingsbord med et lag betong over. 2. etg. har en overdekning bestående av jernbjelker lagt kant i kant, over dette er lagt betong med blandingsforholdet 1:3:7 i ca. 1 m høyde over bjelkene. Takbjelkene hviler dels på de oppmurte veggene, dels på jernbjelkene som overdekker sikteåpningene, og dels på grubens kanter. Sikteåpningene vender mot syd og øst. Fra 2. etg. leder en utgangsdør av ½" jernplater ut til en plattform av betong på jernbjelker. Disse hviler i sin tur på to vangemurer som danner inngangen til 1. etg. Opp til plattformen fører en jerntrapp. Under orografsøylen, oppmurt i 0,5 m høyde, er gulvet avstivet med en jernsøyle av et 5" vannledningsrør satt ned i betongen. Søylen har en jernring med knagger til opphengning av tøy Telefonstasjonen i 1. etg. teller fem telefonkiosker, anordnet med dobbelte vegger som har vært kledd med filt for lyddempningens skyld. Fra telefonkioskene leder talerør til kommandantens plass i rommet over.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Har som hovedkommandoplass med telefonsentral spilt en avgjørende rolle for samordningen av ildgivningen. Interiøret er dessverre nylig blitt avbrent.

1 Brev fra Distriktsingeniøren til Generalinspektøren og chefen for Ingeniørvaabenet, 7. januar 1913. Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementets arkiv, pk. 117: «Hovedkommandoplass på Håøya 1905–15»

1905
Forslag fremlagt om å anbringe kommandoplassen i åpen skjæring i nærheten av telefonsentralen og signalmasten i ca. 160 m høyde. Forslaget kom ikke til utførelse, og «fæstningens autoriteter» kom etterhvert til at kommandoplassen burde ligge lavere pga. «de ofte herskende veirforholde med skodde i høiden». 1 Et nytt sted ble derfor utpekt i ca. 80 m høyde. Man mente også at ny telefonsentral burde lokaliseres samme sted, i skjæring under kommandoplassen.
1914
Besiktigelsesforretning avholdt 3. oktober.

Ingen treff