Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0081 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0081
Byggeår 1894
Arkitekt ing.kpt. Edvard Kolderup 2
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten
Bæresystem Bærende armert betongkonstruksjon.
Vegger Vegger i armert betong, innvendig kledd med liggende, umalt panel. Volumet er inndelt i fire rom ved vegger i armert betong (sk. moniervegger).
Vinduer Åtte jernvinduer, hver med fire ruter, med jernlemmer foran.
Dører En jerndør i hver kortvegg
Tak Taket er et monierhvelv med pilhøyde lik 1/10 av spennvidden. Det var opprinnelig overdekket med såkalt tresement og over dette et 20 cm tykt lag grus, som ved foten av hvelvet ble støttet av en kant av zinkplater. Hvelvet har pr. kvm 14 stk 12 mm T-jern som bærestenger, samt ti 5 mm rundjern som trykkfordelingsstenger. Innvendig er det ved foten av hvelvet anbragt 12 strekkstenger av jern. Taket har lenge vært kledd med takpapp. Innvendig paneling festet til ribber av planker.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Magasinet fremstår som et meget tidlig og svært opprinnelig eksempel på fortifikatorisk bruk av monierkonstruksjoner. Interessant bygningstype også i et europeisk perspektiv.

1 Det ser ut til at betegnelsen «Hovedmagasinet» til forskjellig tid har heftet ved to forskjellige bygninger. I et brev til Carl A. Andersen datert 20. jan. 1894, der det er tale om oppførelsen av et hovedmagasin på Håøya, beskrives en konstruksjon som tydelig korresponderer med 0081. (Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk 9: «Kopibog for Districtsingeniøren for Oscarsborg fra Juni 93 til August 94», pg. 406). I inventarbeskrivelsen fra 1908 (KAMs arkiv) refererer «Hovedmagasinet» derimot til moniermagasinet ved nedre toppbatteri (0092, oppført 1895).

2 Riksarkivet, OSCF, Ing.det., pk. 118: legget «Anlegg på Håøya 1887–00»

3 Opplysningen fremgår av en udatert inventarbeskrivelse i KAMs arkiv, ant. fra 1948.

1894
Oppført i dekket stilling bak haubitsbatteriet (1031) med en høy stentravers mot øst. Entreprenør var firma Carl A. Andersen, som var Monierselskapet i Berlins representant i Christiania. Hvelvet ble dimensjonert for å kunne motstå «Sprængstykker af Granater og Smaaprojectiler».
1948
Tresement og grus fjernet fra taket og pappkledning lagt i steden. 3

Ingen treff