Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1074 Nordre ravelin

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre ravelin
Inventarnummer 1074
Byggeår 1678
Opprinnelig bruk Del av festningens utenverker
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus
Verneomfang Hele ravelinet
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Triangelformet ravelin med vollgang og brystvern, mot ravelinspissen forhøyet i en bonette. Vollen omsluttes av en berme som hviler på en lav revetementsmur. Forbundet med 1075 Nordre kontregarde via en gangbro på kreosotimpregnerte stolper.  

1678
Nordre ravelin anlagt mellom Gyldenløves og Charlottes bastioner. (Widerberg 1934: 58)
1682
Rygglinjen gled ut
1743 - 1748
Parallelt med fasene til Prinsesse Charlottes og Gyldenløves bastioner ble bygget kontregarde knyttet sammen med Nordre ravelin.
1804
Ravelinet skilt fra kontregarden. Forgraven (kontregardegraven) utgravet i 280 meters lengde.
1993
Justering av terreng til det opprinnelige, såing av gressbakke, bygging av bro over til kontregarden.

Ingen treff