Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0012 Kjørbogården

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kjørbogården
Inventarnummer 0012
Byggeår 1767 (?)
Opprinnelig bruk Privat bolig
Nåværende bruk Kontorer
Antall etasjer To etasjer i hovedfløy. Én etasje med kjeller og loft i sidefløy
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Opprinnelig sivil 1700-talls murbygning som har gjennomgått store endringer gjennom skiftende bruk
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmurer. Kjellerrom under sidefløy Trebjelkelag over luftet krypkjeller i fløy mot Kasernegaten  
Bæresystem Bærende yttervegger/midtvegg av tegl. Hulmur. Trebjelkelag med bordgulv og banebelegg  
Vegger Utvendig spekket tegl og slemmet med innfarget puss  
Vinduer Koblede, tofags trevinduer. En sprosse i hvert fag  
Dører Isolert, tofløyet trefyllingsdør med vindusfelt over. To enfløyede dører mot gårdsrom  
Tak Saltak tekket med tegl. Valmet takflate mot Toldbodgaten.  
Piper To murte piper  

1767
Bygget som bolig for kjøpmann Hans Kjørboe eller dennes far, underfoged Anders Kjørboe. (Bevplan 1988: 81)
1774 - 1776
Gården eid av et kjøbenhavnerflrma (Bevplan 1988: 81)
1776
Gården, som inntil nå hadde vært i privat eie, ble innkjøpt av militæretaten, som hadde tenkt å innrede den til kommandantbolig. Til tross for sin rommelighet viste gården seg lite egnet til formålet, og ble i stedet tatt i bruk som kornmagasin. (Hals 1934: 258)
1825 - 1826
Kjørbogården beskrives nå å bestå av flre bygninger:
1842 - 1843
Det synes nå som om litra d (den trefløyede tømmerbygningen) er blitt redusert med en føy, ettersom den nå beskrives som tofløyet. (Statens eiendommer 1842/43)
1862
Beskrives nå å bestå av tre bygninger, litra a, b og d ovenfor. Litra d beskrives igjen som trefløyet. Litra a brukes nå som havremagasin, mens litra b og d for tiden ikke benyttes. Litra d er foreslått ombygget til kapteinvaktmesterbolig. (Statens eiendommer 1862)
1869
Mursteinsbygningene (litr. a og b ovenfor) ble nå innrettet som sommerkaserne for 1. kompani av Smaalenenes Bataljon, idet det på gårdsplassen ble satt opp en latrine; i vindusåpningene, som ble gjort større, ble det satt inn vinduer i stedet for lemmer, og i sidebygningen ble det innredet to kjøkken med kokeapparater. På tomten etter den nedrevne bygning ble det satt opp to skurtak, et for pudrett (dotønner) og et for garnisonens vedbeholdning. (Statens eiendommer 1884)
1896
MagasinetKjørbogaarden beskrives nå å bestå av to bygninger, derav er:
1897 - 1899
Gårdsplassens latrine og pissoir flyttet til Tøyhuset. (Statens eiendommer 1900–01)
1912 - 1914
Et omgivende gittergjerde omkring gården ble erstattet med høvlet og malt bordgjerde. (Statens eiendommer 1916)
1915 - 1916
Avløp lagt fra kjøkkenbygningens kjeller, kjelleren utstøpt med betong, potetbinge oppført. (Statens eiendommer 1916)
1935 - 1937
Innredet til kontorer for infanteri- og artilleriregimentet. Reist mur med hvelvet port mellom de to bygninger.
1946 - 1958
Kontorer for Feltartilleriregiment nr 1
1958 - 2002
Kontorer for Østfold regiment.
2002
Utleie til kontorbruk for sivile virksomheter

Ingen treff