Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0015 Vollmesterboligen

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vollmesterboligen
Inventarnummer 0015
Byggeår 1869
Opprinnelig bruk Bolig for vollmesteren
Nåværende bruk Kontorer for Forsvarsbygg
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Enkel, senempire murgård med mange opprinnelige detaljer. Bygningen er relativt ny i Gamleby-sammenheng, og representerer bygningsgenerasjonen som ble oppført etter den siste bybrannen (1868). Bygningen har som 0013 Ingeniørgården tydelige merker i yttermurene etter tidligere bygninger fra Materialgården.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmurer. Trebjelkelag over luftet krypkjeller  
Bæresystem Bærende yttervegger/midtvegg av tegl. Hulmur. Trebjelkelag med bordgulv på loft  
Vegger Utvendig spekket tegl, slemmet med innfarget puss  
Vinduer Firefags krysspostvinduer med en sprosse i nederste ramme. Noen koblede og noen med varerammer  
Dører Isolert, tofløyet trefyllingsdør med vindusfelt over  
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltaksten  
Piper Tre teglstenspiper  

1 I eiendomsoversikter på 1890- og 1900-tallet finnes 0013 Ingeniørboligen ofte omtalt som Materialgaarden og 0015 Vollmesterboligen som Materialgaardens verkstedbygning. Dette beror antagelig på en navnekontinuitet, idet bygningene ble oppført på samme sted hvor Materialgården lå inntil brannen i 1868.

1869
De gjenstående murer av den såkalte materialstallen ble forhøyet 1,25 m, gitt tak, gulv og vinduer og kalt verkstedbygningen. Den beskrives i 1880 å være inndelt i forstue og seks rom. Fordelt på disse en komfyr, tre kakkelovner og to kokeovner. Bygningen ble brukt som bolig for vollmesteren og som snekker- og malerverksted for ingeniørvesenet. Foruten denne og hovedbygningen (0013 Ingeniørgården) ble i 1869 oppført i gårdsrommet: a) Et skur av bindingsverk hvori to priveter og tre rom til oppbevaring av ved; b) Et skur med privet og to vedrom; c) Et skurtak mellom verkstedbygningen og uthuset til oppbevaring av materialer. (Statens bygninger 1884)
1897 - 1899
Kjøkkenets skorstein forandret og gulvet fornyet. Snekkerverkstedet avdelt med to murvegger til to rom og bryggerhus for vollmesteren. Loftstrappen flyttet til det nye bryggerhuset. Loftet flkk bordgulv (Statens eiendommer 1900–01)
1903 - 1904
Omtales som Materialgaardens verkstedbygning . (Statens eiendommer 1903–04)
1918 - 1920
I verkstedbygningen innredet kleskott på loftet. (Statens eiendommer 1922)
1975
«Utvendig restaurering.» (HER)
1986
«Utvendig maling.» (HER)
1987
«Skiftet takrenner.» (HER)
1988
«Malt dører og vinduer utvendig.» (HER)
2006
Utleie til kontorbruk for Fredrikstad kommune/Park og idrett

Ingen treff