Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1072 Vollportravelinet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vollportravelinet
Inventarnummer 1072
Byggeår 1666
Opprinnelig bruk Utenverk i festningsgraven. Hovedadkomst til festningsbyen.
Nåværende bruk Parkmessig befestning. Parkering.
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele ravelinet
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gresskledd oppbygget utenverk med vollgang og brystvern. Eskarpene har lave forstøtningsmurer. Festningens hovedadkomst med en mindre plass tilknyttet bygning. Forbindelse med vollportbroen til kurtine og festningens hovedport. Forbindelsesbro til 1073 Østre kontregarde fra verkets nordre fase. Torsnesveien skjærer over verkets søndre fase.  

1666
Vollportravelinet tilhører de opprinnelige raveliner (i motsetning til 1070 Søndre og 1071 Østre ravelin), som ble anlagt samtidig med resten av festningsverket.
1715
Kommandanten, oberst Wilster gikk i gang med å ombygge ravelinet for vollporten samt å bygge ny ravelinport og ny ravelinbro. Ravelinbroen ble bygget av tømmer med portal og vindebro og lagt på tre murte pilarer. Den nye ravelinport ble oppført på ravelinets høyre fase og veien ut av festningen omlagt.
1716
Ravelinet sank ned og gled delvis ut i graven. (Widerberg 1934: 104)
1717
Ravelinet satt i provisorisk defensjonsstand. (Widerberg 1934: 112)
1718
Ravelinet bygget opp fra grunnen av på nytt pelefundament med slingverk. (Widerberg 1934: 115)
1743 - 1748
Ravelinet regulert og ombygget. Den gamle porten i ravelinets høyre fase ble sløyfet og pas-sasjen lagt til ravelinets høyre hjørnepunkt. Herfra ble det bygget ny bro over ravelingraven og i forbindelse med denne anlagt en ny utfart gjennom glasiet. (Widerberg 1934: 150) 0022 Ravelinvakten oppført på ravelinet 1747.
1906
Torsnesveien ferdigbygget på fylling over hovedgraven.
1993
Bygget opp nedraste forstøtningsmurer, justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke.
2001
Plassen foran 0022 brolagt.

Ingen treff