Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0023 Krutthuset i prinsesse Charlottes Bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Krutthuset i prinsesse Charlottes Bastion
Inventarnummer 0023
Byggeår 1736
Opprinnelig bruk Kruttlager
Nåværende bruk Lager for møbelforretning
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen tilhører, som sin motsvarighet 0005, en hovedtype av krutthus som har sitt grunnlag i den franske fortifikatøren Vauban (1633–1707), oppført med jevntykke murer som går over i et murt hvelv overdekket med et varetak. Dette i motsats til en annen hovedtype, representert bl.a. på Fredriksvern verft, der veggen som vender mot vollen er svakere enn de andre, slik at en evt. eksplosjon vil slå utover og ikke ramme selve festningen. Denne typen har også murte hvelv, men disse ligger lavt i bygningen og er beskyttet av et eller flere bjelkelag isolert med hestemøkk el.l. som skal dempe virkningen av bomber som slår gjennom taket (Brestrup 1976)
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granitt bruddstein på tømmerflåter. Tregulv på kult og støp  
Bæresystem To langsgående kasematter gråstein i vertikale vegger, tegl i hvelvene.  
Vegger Spekket granittmur av bruddstein. Tilpasning rundt åpninger med spekket teglmur.  
Vinduer Smidd jernlem foran åpning med gitter  
Dører Smidd jerndør  
Tak Murt hvelv, over dette pyramidetak av tre tekket med tegl  

1682
Nytt murt kruttårn oppført, visstnok dette år, men det ble ikke bygget bombesikkert. (Widerberg 1934: 68)
1713
I en kommisjonsrapport hevdes kruttårnet i Charlottes bastion å være i god stand, unntatt taket som må repareres. (Widerberg 1934: 100)
1729
Det hadde nå lenge vært klaget over at festningens to små kruttårn ikke var bombefrie. (Widerberg 1934: 132)
1734
De to gamle kruttårn ble revet og to nye ble påbegynt på de samme steder. De ble oppført i gråstein med innvendige vegger og hvelv av murstein med bombefrie gråsteinsoverdekning. De målte 16 alen (10 m) i firkant utvendig og hadde 3 alen (1,9 m) tykke vegger. Over gråsteinshvelvet ble lagt sperreverk av tømmer med et såkalt italiensk tak med lekter og takstein. Tårnet fikk en mursteinsinnfattet inngang med jerndør og to luftluker med jernlemmer. (Widerberg 1934: 132)
1736
Kruttårnene ferdige. (Widerberg 1934: 132)
1880
Beskrives å være oppført av gråstein, ha en etasje med murte gesimser og inneholde ett hvelvet rom. Benyttes av arsenalet. (Statens eiendommer 1884) Bruken var uforandret i 1898. (Statens eiendommer 1898)
1921
Kruttårnet i bruk som proviantmagasin. (Øgar Svendsen 1988: 37)
1964
Ny takkonstruksjon gjenoppbygd i gammel stil. Tekket med gammel tegl. (HER)

Ingen treff