Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg tilhørende Forsvaret innenfor Gamlebyen i Fredrikstad.

Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel inneholdende nøkkelopplysninger, historikk, beskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfestning, tegninger og fotografier.

Katalogen er dels basert på en gjennomgang av Fredrikstad festnings ingeniørdetasjement i Riksarkivet, dels på en gjennomgang av foreliggende litteratur. Innenfor denne kategori rangerer C. S. Widerbergs store arbeid «Festningen» i verket Fredrikstad. Gamlebyen og festningen (Widerberg 1934) høyt, med et vell av detaljerte opplysninger. Også Ola Øgar Svendsens bind av Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad (Øgar Svendsen 1988) har vært en viktig kilde til bygningshistoriske opplysninger.

Det har vært lagt vekt på å fremskaffe bygningshistoriske opplysninger, til fortrengsel for opplysninger om de sammenhenger bygningene har inngått i.

Bygningsbeskrivelsene er basert på en systematisk gjennomgang av bygningsmassen, utført av arkitekt Per Stenseth høsten 2003. Dette er i noen grad sammenholdt med arkivalia.

Bygninger som er fjernet under de fire århundrer av festningens eksistens er i et visst omfang omtalt i Historikk. Lokaliseringen av disse fremgår i stor grad av gjengitte historiske kart. Fortifikasjonene er kartfestet under Eksisterende fortifikasjoner i historisk sammenheng. Kulturmiljøet er omtalt under Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering. I katalogen er det ikke medtatt kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger og andre mindre installasjoner og objekter.

Oppdaterte bygningstegninger er hentet fra Forsvarsbyggs arkiv, mens det historiske tegningsmaterialet er hentet fra Riksarkivet (NRA), Riksantikvarens arkiv (RAk), Forsvarsmuseets (FMU) tegningsarkiv og i noen grad fra Forsvarsbyggs eget arkiv.

Bidragsytere:

Bygningsbeskrivelsene i katalogdelen er utført av Per Stenseth. Historikken og beskrivelsene av festningsverkene er i det vesentlige utført av Hans Egede-Nissen.

Fotografering er utført av Kjetil Rolseth, Per Stenseth, Jiri Havran og Hans Egede-Nissen.