Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054 Søndre kurtine

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Søndre kurtine
Inventarnummer 1054
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kurtinen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Ligger mellom flankene av Prins Georgs og Prins Christians bastioner. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis mot vollgraven av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs de tilstøtende bastionenes flanker). Vollskråningen går over i en berm mot vollgraven. Kurtinen har gjennomgang av 1084 Søndre sortiport.  

1663 - 1666
Bygget som en del av festningsverket mot vollgraven.
1731
Søndre sortiport ombygget slik den står i dag. (Widerberg 1934: 134)
1991 - 1993
Justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og anlegg av spaserveier på hovedvoll og fossebre samt bygging av forbindelsesbro til 1070 Søndre ravelin.

Ingen treff