Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0754 Bro 1 Søndre ravelin

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Bro 1 Søndre ravelin
Inventarnummer 0754
Byggeår 1991
Opprinnelig bruk Bro
Nåværende bruk Bro
Vernestatus Inngår i fredningen
Vernebegrunnelse Broene skal være laget etter mønster av tidligere broer på stedet. Det er ikke kjent om disse har lengre tradisjon. Sannsynligvis går tradisjonen ikke lengre tilbake enn til perioden da festningen tjente som et forsvarsanlegg. Det hevdes (Bakke 1987: 118) at tilgangen til ravelinene tidligere foregikk ved hjelp av trekkprammer. Dette synes også sannsynlig, siden broer langt på vei ville oppheve den passive beskyttelse som vollgravene representerte: Særlig i forbindelse med en surprise, dvs. et overraskelsesangrep, må broer ha vært mye av en håndsrekning til flenden. Men paradoksalt nok flnnes det flere tegninger som langt på vei tilsier at det har vært klaffebroer, ihvertfall over til kontregardene. På en av disse tegningene kan man lese: «GrundRitz og Profll Til Een af de Twende Nye Broer ofver Howed Grafven og Een Broe ofver een Contregarde Grafv udi dend Nye Detacherede Fæstning om Friederichstad». Men som vi vet er det ikke nødvendigvis slik at eksistensen av en tegning tilsier at noe har eksistert.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Enkel bjelkebro av kreosotimpregnerte stolper rammet ned i leira, med dekke og rekkverk av trykkimpregnerte materialer behandlet med Tjæralin.  

1991
Oppført som forbindelse mellom festningen og søndre ravelin

Ingen treff