Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Kruttårnet i prins Georgs Bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kruttårnet i prins Georgs Bastion
Inventarnummer 0005
Byggeår 1736
Opprinnelig bruk Kruttlager
Nåværende bruk Lager og tilholdsted for Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen tilhører, som sin motsvarighet 0023, en hovedtype av krutthus som har sitt grunnlag hos den franske fortiflkatøren Vauban (1633-1707), oppført med jevntykke murer som går over i et murt hvelv overdekket med et varetak Dette i motsats til en annen hovedtype, representert bl.a. på Fredriksvern verft, der veggen som vender mot vollen er svakere enn de andre, slik at en evt. eksplosjon vil slå utover og ikke ramme selve festningen. Denne typen har også murte hvelv, men disse ligger lavt i bygningen og er beskyttet av et eller flere bjelkelag isolert med hestemøkk el.l. som skal dempe virkningen av bomber som slår gjennom taket (Brestrup 1976: 221)
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granitt, bruddstein på tømmerfiåter  
Bæresystem To langsgående kasematter gråstein i vertikale vegger, tegl i hvelvene.  
Vegger Spekket granittmur av bruddstein. Tilpasning rundt åpninger med spekket teglsteinsmur.  
Vinduer Smidde jernlemmer foran vinduer av tre  
Dører Smidd jerndør  
Tak Valmet tretak tekket med enkeltkrum tegltaksten. Taket hadde opprinnelig en helningsvinkel på 45°, mens den idag er 32° (Øgar Svendsen 1988: 57)  

1672
Murmester Fabian Stange oppførte d.å. et krutthus av stein i prins Georgs bastion. (Widerberg 1934: 56) Kruttårnet var ikke hvelvet, men hadde loft av dobbelte bjelker og jord. (Widerberg 1934: 61)
1713
I en kommisjonsrapport fra d.å. nevnes at både tak og gavl på kruttårnet må repareres, og at palisaderingen rundt samme tårn er råtnet. (Widerberg 1934: 99)
1718
Kruttårnet reparert, flkk to murte gavler istedenfor de råtne tregavlene. (Widerberg 1934: 115)
1734
De to gamle kruttårn (i Prins Georgs og prinsesse Charlottes bastioner) ble revet og to nye ble påbegynt på de samme steder, etter at det i lang tid hadde vært klaget over at de gamle ikke var bombefrie. De ble oppført i gråstein med innvendige vegger og hvelv av murstein med bombefri gråsteinsoverdekning. Over gråsteinshvelvet var det satt et sperreverk av tømmer med et italiensk tak med lekter og taksten. Tårnet hadde en mursteinsinnfattet inngang med jerndør og to lufteluker med jernlemmer. (Widerberg 1934: 132)
1736
Kruttårnene, bygget på akkurat samme måte, stod ferdige. (Widerberg 1934: 132) Det er ikke kjent hvor lenge de var i bruk til sitt opprinnelige formål.
1880
Tårnet benyttet av festningens arsenal. (Statens bygninger 1884)
1897 - 1899
Tårnets gamle lynavleder fjernet og ny avleder anbragt på tårnets tak En del gamle hyller tatt ut. Stadig brukt av festningens arsenal. (Statens eiendommer 1900–01)
1967 - 2003
Disponert av Fredrikstad Museum til utstillinger med mer.
1999
Innredet som lokaler for Kong Frederik IVs Tambourafdeoling af 1704.
2008
Omfattende arbeider med spekking av bruddsteinsmur med kalkmørtel.

Ingen treff