Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020 Kommisjonsgårdens uthus

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommisjonsgårdens uthus
Inventarnummer 0020
Byggeår 1874
Arkitekt 1970-årene
Opprinnelig bruk Uthusfunksjoner for bolig
Nåværende bruk Uthusfunksjoner for bolig
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet (skjerpet fra verneklasse 2 i verneplanen)
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bygningens enkle uthuskarakter, manglende samtidighet med 0019 og det at den er gjenoppført etter brann gjør den noe mindre interessant som verneobjekt.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granitt  
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag med bordgulv på loft  
Vegger Stående kledning med not og fjær.  
Vinduer Enrams, sidehengslet vindu med flre ruter i nordre del. I søndre del: tofags sidehengslet med en sprosse  
Dører Treleddet fyllingsport av tre. Uisolert tredør med liggende fyllinger og en tofløyet labankdør  
Tak Saltak i søndre del, pulttak i nordre del. Begge tekket med enkeltkrum tegl  

1874
Oppført. (Statens eiendommer 1898)
1896
Beskrives å være oppført av bindingsverk og bord, inndelt i to fagmurte rom samt brenneskur og portåpning. (Statens eiendommer 1898)
1970
Brann, gjenoppbygget (kilde: Dag Strømsæther)
2006
Skiftet bunnsviller, reparert tak

Ingen treff