Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1073 Østre kontregarde

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Østre kontregarde
Inventarnummer 1073
Byggeår 1737–52
Opprinnelig bruk Verk til dekning av prinsesse Charlottes bastion
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus
Verneomfang Hele kontregarden
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem V-formet kontregarde omgitt av smal kontregardegrav (del av 1067 Vollgraven). Vollgangen er utvisket, men bonetten i kontregardespissen avtegner seg tydelig. Kontregarden omsluttes av en berme hvorpå gangvei. Kontregarden har forbindelse med 1072 Vollportravelinet og med det omgivende terreng ved gangbroer (kommunal eiendom; ikke inventarisert).  

1737 - 1743
Kontregarden bygget. (Widerberg 1934: 150) Det må antas at den omsluttende kontregardegraven (del av 1067 Vollgraven) ble gravet ut samtidig.
1752
I arbeidsrapporten for året heter det: I dette år er den nye nordre polygons hoved- og utenverker – som i de foregående år er blitt forsynt med fundamenter og ført et stykke i høyden – mestendels til deres fulle høyde blitt oppført (...) (Widerberg 1934: 154)
1790
I november dette år fikk generalkvartermester H.C. Gedde ordre om å innsende en rapport om festningsverkenes tilstand, mangler og hvordan manglene kunne avhjelpes. I rapporten foreslo han utmudring av hovedgraven, avsondring av 1074 Nordre ravelin fra 1073 Østre kontregarde (tolkning) og forhøyelse av kontregarden, anlegg av en ny kontregarde samt anlegg av en dekket vei og avantfossé. Han foreslo også palisadering av bl.a. kontregarder. (Widerberg 1934: 181)
1801
I anledning krigen mot England fikk H.C. Gedde (nå interrimskommandant i Fredrikstad) gjennom kommanderende general ordre fra kronprinsen om gjennomføring av en rekke av de tiltak han ti år tidligere hadde foreslått. (Widerberg 1934: 182f)
1804
I 1804 var man kommet så langt at ravelinet var avskåret fra kontregarden og istandsatt og de to halve kontregardene forhøyet og ferdige. (Widerberg 1934: 185)
1811
Bonetten for enden av kontregarden gled ut. (Widerberg 1934: 186)
1812
Bonetten fiernet, isteden ble det oppført traverser langs kontregardelinjen. Den ytre dosering av kontregarden styrtet ned og forvoldte et stort ekstraarbeid. (Widerberg 1934: 186)
1813
Nordre og østre kontregarder palisadert. (Widerberg 1934: 188)

Ingen treff