Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1056 Østre kurtine

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Østre kurtine
Inventarnummer 1056
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kurtinen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Ligger mellom flankene av Prins Christians og Prins Fredriks bastioner. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis mot vollgraven av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs de tilstøtende bastionenes flanker). Vollskråningen går over i en berm mot vollgraven. Kurtinen har gjennomgang av 1083 Østre sortiport.  

1738
Bygget ny Østre sortiport.
1991 - 1993
Justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og anlegg av spaserveier på hovedvoll og fossebre.

Ingen treff