Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar og eiendomskart, delområde D Møringa

Image "070901d_202_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Inv.nr

Navn

0083

Garasje ved 0188

0087

Vaktbu

0188

Kontorbygning

0189

Kalkovn A

0190

Kalkovn B

0193

Montasjehall II

0194

Helikopterverksted

0195

Maskinverksted,

0203

Montasjehall II

0210

Fyrhus og garasje

0218

Radiosenderstasjon

1001

Batteriet på Møringa