Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, delområde F Mellomøya og Østøya

Image "070901d_218_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen. Byggeåret er vanligvis satt til ferdigstillelsesåret. For inventarer som har vært bygd på i flere atskilte epoker, er eldste byggeår oppgitt. I listen er den historiske betegnelsen for bygningene som viser til tidligere funksjon i hovedsak oppgitt. I dag er de fleste bygningene på Mellomøya og Østøya ute av funksjon eller tjener som lagre.

Før 1820

Inv.nr.

Navn

Oppført

0376

Ammunisjonsmagasin (Laden)

Før 1820

1821–1844

Inv.nr.

Navn

Oppført

0281

Oppsynsmannsbolig,

1840

0423

Krutthuset

1840

0824

Kai I tørrmur (rester)

1840

0834

Kjølhalingskai

1841

0837

Mastedammen

1840

1870–1899

Inv.nr.

Navn

Oppført

0299

Magasin for minevesenet

1877

0403

Ammunisjonshus

1892

0405

Ammunisjonsmagasin

1892

0409

Ammunisjonsmagasin

1884

1900–1924

Inv.nr.

Navn

Oppført

0294

Minemagasin II,

1920

0318

Minemagasin I

1920

0377

Emballasjelager

1913

0378

Skur for brannsprøyte

1912

0379

Arbeidshus for banelys

1916

0381

Trinolstøperi

1915

0382

Arbeidshus I

1913

0383

Trinolarbeidshus

1914

0384

Arbeidshus II

1913

0385

Oppsynsmannsbolig

1915

0386

Uthus til oppsynsmannsbolig

1919

0392

Trafo

1915

0393

Ammunisjonsmagasin

1914

0407

Arbeidshus / lokomotivstall

1917

0422

Lokomotivstall

1917

0430

Sprengstoffmagasin

1918

0431

Sprengstoffmagasin

1912

0432

Trinolarbeidshus / verksted

1916

0434

Arbeidshus

1918

0821

Trebrygge

1905

1925–1939

Inv.nr.

Navn

Oppført

0313

Minemagasin III

1938

0418

Kruttlager

1939

1940–1945

Inv.nr.

Navn

Oppført

0287

Båthus

1940–1945

0293

Lager

1940–1945

0296

Torpedolager, nedre

1940–1945

0312

Trafo

1940–1945

0319

Mineverksted

1940–1945

0320

Kompressorverksted

1940–1945

0322

Lager

1940–1945

0323

Delelager

1940–1945

0371

Vaktstue

1940–1945

0389

Pumpehus

1940–1945

0391

Laboratorium

1940–1945

0394

Ammunisjonsmagasin

1940–1945

0398

Pumpehus

1940–1945

0399

Ladeverksted

1940–1945

0401

Ammunisjonsmagasin

1940–1945

1946–2000

Inv.nr.

Navn

Oppført

0414

Lagerskur

Ukjent

0424

Pakkbod

1954

0425

Ammunisjonsmagasin

1952

0773

Strømsund bro

1955

0774

Løvøysund bro

1956