Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, delområde C: Hortenskogen med Kanalområdet og forterrenget til marinestasjonen (status pr. mars 2004)

Image "070901d_200_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10. Noen av inventarene er i dag solgt eller på annen måte ute av Forsvarets eie.

Inv.nr

Navn

Status

0030

Sjømilitære Samfunn

Eid av stiftelsen Sjømilitære Samfunn

0032

Sambandsbunker

0033

Fritidsbygg

0034

Sykestue

0771

Kanalbrua

0955

Vollporten / Sydvollen

1000

Batteriet på Hortenstangen

1002

Batteriet på Tivoli

1003

Luftvernstillinger

1051

Kanalen over Bromsjordet