Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, delområde E Vealøs

Image "070901d_204_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Inv.nr

Navn

0243

Brann og røykhus

0246

Norske Løve

0247

MTB-hall

0249

Lagerbrakke

0250

Lager

0772

Vealøsbroa