Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, delområde C Hortenskogen med Kanalområdet og forterrenget til marinestasjonen

Image "070901d_212_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen. Noen av inventarene er solgt eller på annen måte gått ut av Forsvarets eie. Byggeåret er vanligvis satt til ferdigstillelsesåret. For inventarer som har vært bygd på i flere atskilte epoker, er eldste byggeår oppgitt i listen.

1845–1871

Inv.nr

Navn

Oppført

0771

Kanalbroen

1863

0955

Vollporten

1851

1051

Kanalen

1863

1870–1899

Inv.nr.

Navn

Oppført

0030

Sjømilitære Samfund (eid av stiftelse med samme navn)

1880

1000

Batteriet på Hortentangen

1876

1002

Batteriet i Tivoli

1874

1900–1924

Inv.nr.

Navn

Oppført

0034

Sykestuen

1920

1940–1945

Inv.nr.

Navn

Oppført

0032

Sambandsbunker

1940–1945

1946–2000

Inv.nr.

Navn

Oppført

0033

Fritidsbygg

1957

0034

Separat påbygg til 0034 Sykestue

1952

1003

Luftvernstillinger

1952