Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Bakke, ErlingTrondhjems befestninger. Aktietrykkeriet, Trondheim 1979

BM-rapport nr 40-2003 Biologisk mangfold på Kristiansten festning Trondheim kommune, SørTrøndelag 2003

Grüner (Oberst), H.Beretninger om Norges Befæstninger. Christiania 1902

Hjelmeland, Britt-Alise Mur til besvær. Nye materialer – gamle tradisjoner I: Fortidminneforeningens årbok 1997

Hjelmeland, Britt-Alise Nasjonale klenodier i mur Gjør vi rett? I: Fortidminneforeningens årbok 2000

Hodne, Ørnulf For konge og fedreland. Kvinner og menn i norsk krigshverdag 1550–1905 J. W. Cappelens forlag a.s, Oslo 2006.

Holmene, Ulf Landets verdifulle kulturminner og -miljøer – eller nasjonale monumenter og historiske minnesmerker I. Fortidsminneforenings årbok 156, Oslo 2002

Jensås, Henry KristianTrondheim som regional festningsby. Trondheim 1996

Kavli, GuthormTrondheim bygger gjennom 1000 år. Chr. Schibsted Forlag A/S, Oslo 1996

Magnussen, Kjeld Th. Fra høyde til hule. Befestningsarkitektur i vår forsvarshistorie I: Stangeland, Gro og Eva Valebrokk. Norges bedste Værn og Fæste. Nasjonale festningsverk Wigestrand Forlag AS, 2001

Munthe af Morgenstierne, O.v. Generalmajor Johan Caspar von Cicignons Liv og Levned. Personalhistorisk Tidsskrift Kbh., rekke 7, bind 5 (1921): 48–92

Rognhaug, Harald Cicignon som fortifikasjonsoffiser i Norge. I: Grankvist, R. og H. Hals (red.): 300 år med Cicignon. Trondheim 1981

Sandnes, J. (red.): Trondheim Olavs by i tusen år. Trondheim 1992

Swensen, WilhelmKristiansten og dens skape. Aktietrykkeriet, Trondheim 1965 og senere utg.

Sukke. K.Militær arkitektur. F.B.T 1975

Widerberg, Clare S. (oberstløytnant). 2001. Den norske fortifikasjonsetat Upubl.mater.hos RA, Oslo

WEB-sider o.l.

www.milhist.dk/leksikon/nordiske_krig.htm

http://no.wikipedia.org/wiki/Store_nordiske_krig

www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9334068

http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansten_festning#Kristiansten_i_dag