Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Trykte kilder

Pedersen, Bjørn Sverre Om Trondheims gamle festning. Adressavisen 20.3.1953

Fortegnelse over statens eiendommer. Hoved- og tilleggsfortegnelser 1826–1826, 1842–1843, 1884, 1896, m fl. [Statens eiendommer]

Utrykte kilder

Buan, Tore (major og vollmester). Kaserna Festningsgate 2, Trondheim Notat. MO-arkiv, Trondheim 1994. [Buan 1994]

Magnussen, Kjeld Th.Kristiansten festning Notat 1998/2002 [Magnussen 1998/2002]

Ramstad; Kjetil (murmester). Pers. meddelelse 2006

Rustkammeret Eiendomsarkiv; Oversikt over x-tyske leire og befestninger, Boks 227 «Rapport om Kristiansten festning –sprengningsulykke 1923» [RK Eiendomsarkiv B227]

Skraastad, Johan (kapt.), kapt Paul Bones og kapt. Erling Vogstad Utredning Kristiansten festning Behov for restaurering og andre tiltak for å ivareta festningen FBT-Tr/Rustkammeret. 1985. [Skraastad et al 1985]

Notat fra Wilhelm Støren, 03.11.1961[Støren 1961]

Notat fra Erling Vogstad, 16.02.2004 [Vogstad 2004]

Generalstabens krigsarkiv, IX eske 372 Hyllenr. 3G19151 A 10/4: Underdanigst Rapport (1803) [Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1803]