Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Etablissementet Fredriksten festning omfatter gnr. 160 bnr. 241 i Halden kommune. Festningens areal er blitt redusert gjennom en del tomteavståelser og salg i tiden som er gått siden festningen ble opprettet i 1660.

Bygninger og anlegg

Totalt omfatter verneplanen 122 katalognumre, herav 36 bygninger. Utvalget av verneverdige bygninger er det samme som i landsverneplanen, men festningsverkene er blitt underdelt med egne inventarnumre, eller seksjonsnumre under et inventarnummer, og følgelig er det totale antall inventarer blitt vesentlig større.

Se forøvrig verneplanens kapittel 9 for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt 10.1 Inventar- og eiendomskart når det gjelder kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.