Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bolyst for tjenestepliktige på Ørland

Den siste av fire nye forlegninger på ny hovedbase for kampfly ble markert ferdigstilt av Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Vi har ansvar for å planlegge og bygge ny hovedbase for kampfly F-35 på Ørland flystasjon. Etableringen medfører en vesentlig utbygging av flystasjonen, med blant annet forlengelse av rullebanen. Vår oppgave er å legge til rette for at Forsvaret kan ta imot nye kampfly og gjennomføre effektiv utdanning og trening på basen.

Betydelig økning ansatte
Et viktig element ved utbyggingen er etablering av fire nye forlegninger for vernepliktige, grenaderer og befal som skal tjenestegjør på flystasjonen. Når alle F-35 er levert er det forventet at det totale antallet soldater, militært og sivilt ansatte som har sitt virke ved stasjonen har økt betraktelig. I forbindelse med vedtaket om kampflybasen satte Ørland kommune og Forsvaret et forsterket fokus på bli- og bolyst for tjenestepliktige. Dette var inklusivt omfang og standard på forsvarsboligene i kommunen, og på hybler og kvarter inne på basen.

Formell markering ved Forsvarsministeren
Mandag 17. september ble den siste av fire nye forlegninger knyttet til utbyggingen av kampflybasen markert ferdigstilt. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stod for den formelle markeringen som foregikk inne på forlegningsområdet for befal trinn 1 og 2. 

-   Kampflybasen er et eksempel på at vi klarer å jobbe godt sammen. Gratulerer med dagen! sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren med følge besøkte samme dag 132-luftving på flystasjonen, byggherrekontoret for kampflybaseutbyggingen og anleggsområdet for de nye hangarer, samt deltok på åpning av nye Brekstad barneskole. 

520 nye sengeplasser
Byggestart for kampflybaseutbyggingen tok til i 2015 først med rehabilitering av to eksisterende befalskaserner på flystasjonen. Deretter har arbeidet med oppføring av ytterligere fire nye forlegninger pågått kontinuerlig, inntil befalsforlegning trinn 2 ble ferdigstilt nå i sommer.

Med dette er Forsvaret blitt tilført vel 520 nye sengeplasser inne på basen.

-  Ferdigstillingen av forlegningen er en viktig milepæl i etableringen av hovedbasen for kampfly. Satsingen på gode boforhold representerer et langt steg mot målsetningen om å skape bo-lyst for de som tjenestegjør på Ørland flystasjon, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug.

Moderne løsninger
De nye forlegningene er oppført i nøktern, men god standard, med moderne løsninger, blant annet tilpasset en allmenn og kjønnsnøytral verneplikt.

Forlegningene er oppført med lik arkitektoniske utforming, med standardiserte løsninger valgt i samspill med Forsvaret. De er bygget som kvartal med gårdstun og trivelige uterom, inspirert av det særpregede kulturlandskapet på Ørland.

Forlegningene er lokalisert sentralt i det administrative området på basen. Byggene er oppført i værbestandig kledning - i stil med de sist rehabiliterte byggene på flystasjonen. I forlegningene er det montert USB-koblinger ved hver sengeplass.

Nye forlegninger på Ørland flystasjon

Befalsforlegning
trinn 2


Oppført av HENT AS. Total kapasitet er 72 kvarter, derav 12 rom med universell
utforming.

Byggestart: sommeren 2017. Ferdigstilt: høsten 2018.

Mannskapsforlegning
trinn 2


Oppført av Rædergård Entreprenør. Bygges nord for byggetrinn 1. Total
kapasitet er 180 sengeplasser fordelt på 30 6-mannsrom. Sammen vil de to
mannskapsforlegningene danne et tun.

Byggestart: våren 2017. Ferdigstilt: sommeren 2018.

Befalsforlegning
trinn 1


Oppført av Backe Nordvest. Total kapasitet er 50 kvarter med sovealkove.

Byggestart: sommeren 2016. Ferdigstilt: høsten 2017.

Mannskapsforlegning
trinn 1


Oppført av Backe Nordvest. Total kapasitet er 180 sengeplasser fordelt på 30
6-mannsrom.

Byggestart: sommeren 2016. Ferdigstilt: sommeren 2017.

Befalskaserne A og B:

Rehabilitert av Einar Brekstad AS. To befalskaserner fra 50-tallet med til
sammen 44 hybler har blitt renovert og oppgradert til moderne standard.

Byggestart: sommeren 2014. Ferdigstilt: sommeren 2015.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.