Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planlegging og bygging av bygg og anlegg til nye ubåter

Vi har fått oppdraget med å planlegge og bygge eiendom, bygg og anlegg (EBA) for Norges nye undervannsbåter. De nye ubåtene skal ha sin hovedbase på Haakonsvern, med fremskutt base i Ramsund.

EBA-fasilitetene vi nå utvikler og etablerer på Haakonsvern, skal være tilpasset vedlikeholdsbehovet på de nye ubåtene. Dette skal bidra til å sikre planlagt ubåtkapasitet. Anlegget skal stå klart til å ta i mot den første nye undervannsbåten i slutten av 2020-tallet.

Prosjektet er en del av det nasjonale ubåtprogrammet som har som målsetting at «Norge skal opprettholde en ubåtkapasitet som avskrekker og påvirker andres bruk av militære virkemidler i en konflikt i Norge og norske interesseområder.»

Oppdraget er inndelt i tre delprosjekter

Delprosjekt 1: Vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern
Delprosjekt 1 er i byggefase og omfatter etablering av et bygg med to vedlikeholdshaller med tilhørende verksted og lager, et administrasjonsbygg med kontor og møterom, kaianlegg og utomhusanlegg. Kaianlegget inkluderer skipsheis og kaihus for klargjøring av ubåtene før tokt. Utomhusanleggene omfatter transportsystem for ubåtene og nødvendig infrastruktur. 

Prosjektet ble godkjent i Stortinget 12. juni 2019, og kort tid etter mottok vi gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet. 

Den godkjente kostnadsrammen for delprosjekt 1 er 3540 millioner kroner pr. mars 2023, inkludert gjennomføringskostnader, innredning og merverdiavgift og en avsetning til usikkerhet. Styringsrammen for prosjektet er 2860 millioner kroner pr. mars 2023, inkludert innredning, merverdiavgift og gjennomføringskostnader.

Delprosjekt 2: Øvrige tiltak Haakonsvern

Delprosjekt 2 er pr. mars 2023 i tidligfase og omfatter tilpasninger og oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Haakonsvern.


Delprosjekt 3: Tilpasning av eksisterende fasiliteter i Ramsund

Prosjektet er i tidligfase. En konseptvalgutredning ble levert i september 2022.

 

Illustrasjon over viser en skisse av den nye vedlikeholdsfasiliteten på Haakonsvern. Illustrasjon: Forsvarsbygg/ LPO arkitekter. 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.