Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremdrift, spørsmål og svar

 

Hva har skjedd i prosjektet frem til nå? 
2017: 15. juni godkjente Stortinget ubåtanskaffelsen, og 30. juni signerte Norge og Tyskland en samarbeidsavtale om maritimt materiellsamarbeid.

2017: 4. desember fikk Forsvarsbygg oppdrag om å planlegge bygg og anlegg for de nye ubåtene innen 1. september 2018.

2018: 15. mars inngikk Forsvarsbygg rammeavtale for arkitekt- og rådgivergruppe med Multiconsult Norge AS. 

2018: 3. september leverte Forsvarsbygg forprosjekt for vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter og tilhørende kaianlegg for på Haakonsvern.

2018: I september ble forprosjektet sendt til ekstern kvalitetssikring. Dette er et krav til alle offentlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner.

2019: 12. juni ble prosjektet fremlagt og godkjent i Stortinget.

2019: 20. juni mottok Forsvarsbygg gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet for å etablere vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern.

2020: Oppstart av første entreprise tomteopparbeidelse i november. Arbeidet omfattet avskoging, jordfjerning og etablering av anleggsvei. Entreprisen ble ferdigstilt høsten 2021. 

2021: Andre entreprise som omfattet tomteopparbeidelse startet i mars 2021 og ble ferdigstilt høsten 2022.

 

Hva jobber vi med i 2023?

Kaianlegg:
Prosjektering og kontrahering. Byggestart er planlagt tidlig i 2024.

Vedlikeholdsbygg og administrasjonsbygg
: Prosjektering. Byggestart er ventet i 2024.

Innredning:
Prosjektering.

Hvordan vil byggearbeidene påvirke naboer og nærområder?

Mer informasjon vil bli gitt underveis.   

 

Når skal prosjektet stå ferdig:

Våre bygg og anlegg skal stå ferdig til å ta i mot den første nye ubåten når den ankommer i slutten av 2020-tallet. Les mer om status for ubåtanskaffelsene på Forsvarsmateriells sine nettsider. 

 

 

 

Kontakt

Lars Hjelmeland

Totalprosjektleder

Image "Lars Hjelmeland.jpg" without description

Kontakt

Camilla Lien

Assisterende totalprosjektleder

Haakonsvern

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.