Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Materialskur

Inventaropplysninger
Inventarnavn Materialskur
Inventarnummer 0002
Byggeår 1895
Opprinnelig bruk Materialskur
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1 + kaldt loft
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten. Bordgulv
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk, utvendig ru bordkledning, innvendig panelt
Vinduer Fire opprinnelige toramsvinduer, tildels uten rammer.
Dører En fyllingsdør.
Tak Saltak med tegltekking. Isolert himling.
Piper To murte piper

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Skuret er i svært dårlig stand og vern kan vanskelig forsvares, da autentisiteten selv ved store innsatser ville måtte bli svært lav.

1895
Oppført som materialskur. Skal også ha fungert som forlegning for betjeningen ved 57 mm-batteriet.
1934
Ved forsvarsordningen av 1934 ble 57 mm-batteriet utfaset. Etter dette har antagelig materialskuret gått ut av praktisk bruk og har siden stått uten vedlikehold.

Ingen treff