Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Seiersten skanse

Inventaropplysninger
Inventarnavn Seiersten skanse
Inventarnummer 1002
Byggeår 1898–1900
Opprinnelig bruk Infanteriskanse
Nåværende bruk Øvelsesområde for Forsvarets hundeskole/friområde
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Seiersten skanse ligger høyt over fjorden nordøst for Drøbak. Den er en lukket skanse med avrundede hjørner og har skuddfelt såvel mot fjorden ved og utenfor Drøbak, som mot landsidene rundt. Skansen har skytestandplass for infanteri og et 8 m tykt jordbrystvern med indre bekledningsmur av gråsten og med trappetrinn til bakenforliggende nedskjæring, som danner vollgang bak front og flanker. På fronten ligger to lukkede traverser, hvorav den østre har gitt dekning for beskytning fra Heer. Fra traversene og fronten fører to lukkede kommunikasjonsganger til gorgens oppstillingsplass. På innsiden av begge disse gangene finnes et ammunisjonsmagasin. I bekledningsmuren er det innstøpt 24 dekningsrom og et rekvisittrom. Alle har gulv av betong og tak av jernbjelker, betong og jordfylling. I noen dekningsrom (opprinnelig alle) finnes benker av tre samt et røkrør ført mellom taket og over jordfyllingen. I gorgen er det to innganger til skansen, som begge har vært lukket med en dobbeltfløyet stålport. I skansen fantes to brønner som idag er gjenfylt. Fra skansens vestre flanke til det nærliggende Veisvingbatteriet fører 1003 Søndre tilslutningslinje. Ca. 80 m nord for skansens østre flanke og nordover mot Belsjø løper 1004 Nordre tilslutningslinje.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Anlegget har stor symbolverdi som ledd i uavhengighetsbestrebelsene på begynnelsen av 1900-tallet. Videre er den som infanteriskanse et meget sjeldent anlegg som trekker veksler på en lang tradisjon, men savner «etterslekt»: Mitraljøsestillinger skulle komme til å overflødiggjøre denne typen anlegg kort tid etter ferdigstillelsen. Anlegget har videre betydelige arkitektoniske og håndverksmessige kvaliteter.

Arkivadresse for illustrasjoner: Riksarkivet: kat. OSCF, ing.det., pk. 116, omsl. «Seierstensskansen og tilhørende haveanlegg»

Forsvarsmuseets arkiv: skuff C 7/6, «Dekningsrum i Sejerstenskansen»

1898 - 1900
Skansen med tilslutningslinjer bygget. På sletten vest for skansen foregikk samtidig byggingen av Seiersten kaserne med diverse økonomifunksjoner (bl.a. spisesal) i separate bygg. Kasernen var belagt med befalselever frem til omkring 1925. Den ble brent av tyskerne under krigen.
1905
Seiersten skanse var blant anleggene som ble omfattet av mobiliseringen i forbindelse med unionsstridighetene.
1970 - 1980
Skansen ble benyttet som terrengmotorsykkelbane og delvis gjenfylt med løsmasser.
1992
Skansen ble etter omfattende terrengarbeider utført av Oscarsborg Festnings Venner overrakt festningen i restaurert stand.

Ingen treff