Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "chapter-4-33-1.jpg" without description
Denne historikken består av to sideordnede, tildels overlappende fremstillinger. Den første er en kortfattet tabellarisk oversikt over realhistorisk bakgrunn og anleggs- og bygningshistorie. Den andre er en mer renskåret fremstilling av festningens anleggs- og bygningshistorie, hvor den historiske kontekst er nedtonet. Dessuten finnes avdelinger med historiske kart, tegninger og fotografier.

Viktige opplysninger i teksten har referanser til litteraturlisten eller til arkivalier. Opplysningene er hentet fra relativt mange kilder, og det har innenfor prosjektets rammer ikke vært mulig å gå til primærkildene i ønskelig grad. Et (†) betyr at omtalt bygning ikke lenger eksisterer.