Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier

Image "chapter-10-310-1.jpg" without description

Vernekategorier, Fredrikstad festning

Bygninger i verneklasse 1:

(markert med rødt)

0001

Det gamle slaveri

0002

Det grunnmurede provianthus

0003

Sprøytehuset

0004

Ofsersvakten

0005

Prins Georgs kruttårn

0006

Bakeribygningen

0007

Tøyhuset

0008

Laboratoriet (sykestue)

0009

Miinsterhuset

0010

Kommandantboligen

0011

Ekserserhuset

0012

Kjørbogården

0013

Ingeniørboligen

0015

Vollmesterboligen

0017

Infanterikassernen

0018

Brannstasjon uthus

0019

Kommisjonsgården

0021

Vollportvakten

0022

Ravelinvakten

0023

Prinsesse Charlottes kruttårn

0024

Artillerigården

0025

Undervisningsbrakke

0026

Gammel spisesal

0027

Maretenteriet

0029

Artillerismien

0030

Artillerismiens uthus

0031

Tennishuset

0033

Kommandantgårdens uthus

0034

Kjørbogårdens sidebygning

Bygninger i verneklasse 2:

(markert med gult)

0020

Kommisjonsgårdens uthus

Anlegg i verneklasse 1:

(markert med rosa)

0756

Vollportbroen

1053

Prins Georgs halvbastion

1054

Søndre kurtine

1055

Prins Christians bastion

1056

Østre kurtine

1057

Prins Fredriks bastion

1058

Vollportkurtinen

1059

Prinsesse Charlottes bastion

1060

Nordre kurtine

1061

Gyldenløves bastion

1062

Antonettes batteri

1063

Nordre redang

1064

Platte batteri

1065

Søndre redang

1066

Brannbatteriet

1067

Vollgraven

1068

Søndre bjørn

1069

Søndre kontregarde

1070

Søndre ravelin

1071

Østre ravelin

1072

Vollportravelinet

1073

Østre kontregarde

1074

Nordre ravelin

1075

Nordre kontregarde

1076

Nordre bjørn

1077

Kontreskarpe/ dekket vei/ glacis

1078

Ferjeporten

1079

Mellomporten

1080

Kommandantporten

1081

Nordre sortiport

1082

Vollporten

1083

Østre sortiport

1084

Søndre sortiport

Verneklasse 0:

(markert med grått)

0016

Uthus

0754

Bro 1 søndre ravelin

0755

Bro 2 søndre ravelin