Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hengsvann skyte- og øvingsfelt

Hengsvann skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Kongsberg og Notodden kommuner

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.
Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon

Hengsvann skyte- og øvingsfelt (SØF) er lokalisert i Kongsberg kommune i Buskerud og Notodden kommune i Telemark (Figur 1). Feltet dekker ca. 37 km2. Skytefeltet eies av Statskog. Den delen som strekker seg inn i Telemark eies av 3 private grunneiere. Hengsvann består både av kortholdsbaner og feltskytebaner for å øve med tyngre våpen, bombekastere og langtrekkende panservåpen.  Feltet ble i 1985 utvidet til sin nåværende størrelse. Feltet består av 18 baner, der flere benyttes som standplass for bombekastere. 
 
Hengsvann skyte- og øvingsfelt benyttes i dag hovedsakelig av HV-01/02/03, HMKG, 720 SKV, Krigsskolen, politiet samt hærens avdelinger på Østlandet. Feltet er et supplement til Heistadmoen skyte- og øvingsfelt og er beregnet for infanterivåpen.
 
Hengsvann SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon, jakt, fiske og fangst, samt dyrehold for beitende dyr. Grunneier håndhever sin rett til skogsdrift.
 
 

Kontakt forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151
 

Kontakt forsvaret:

Sjef skytefeltadm., kapt Ola Konglevoll, tlf. 90051985, E-post
Skytefeltadm., sivil Jan Solhaug, tlf. 99092849, E-post
Majorstua, tlf. 32 76 49 19
 
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Heistadmoen leir kontaktes på tlf. 90540952
 

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Forsvarets virksomhet i Hengsvann SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Miljødirektoratet (2021). Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no
PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Hengsvann SØF».

Beliggenhet

FAKTA

Etablert:                Rett etter 2. verdenskrig
Areal:                     37 km2
Kommune:             Kongsberg og Notodden
Planstatus:            Reguleringsplan av 2019
Utslippstillatelse:  Fra Miljødirektoratet 2019