Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

anbudskonkurranser - kampflybase Ørland

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utbyggingen av Ørland flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

 

Utbygging av Ørland flystasjon

 

Fornyelse av kasserne

Kontrahering: 4. kvartal 2020
Omfang: 
Rehabilitering av eksisterende kaserne. 
Byggetid: Ca. 6 mnd.
Anleggsstart: 1. kvartal 2021

Ytre Perimeter fase 5

Kontrahering: 2-3. kvartal 2020
Anleggsstart: 4. kvartal 2020
Omfang: Ny perimeterlinje, deteksjonsfelt og ny hovedatkomst til basen.
Byggetid: 12 mnd.

Vaktlokale

Prekvalifisering: 1. kvartal 2020
Kontrahering: 4. kvartal 2020
Omfang: Kontorbygg over 2 plan, delvis plasstøpt.
Byggetid: Ca. 18-24 mnd.
Anleggsstart: 1. kvartal 2021

Fornyelse boliger

Kontrahering: 3. kvartal 2020
Anleggsstart:
1. kvartal 2021
Omfang:
Fornyelse av eksisterende boliger på Ørland.
Byggetid: 12 mnd.

Luftvern

Kontrahering: 2-3. kvartal 2022
Anleggsstart:
4. kvartal 2022
Omfang:
2000-4000 m2 nye kombinasjonslokaler.
Byggetid: 18 mnd.

Anlegg for bakkedrivstoff

Kontrahering: 4. kvartal 2020
Anleggsstart: 2. kvartal 2021
Omfang: Nye tanker og fylleanlegg.
Byggetid: 6 mnd.

Kontorbygg

Prekvalifisering: 3-4. kvartal 2020
Kontrahering: 1-2. kvartal 2021
Omfang: Bygging av gradert kontorbygg ca. 500 m2.
Byggetid: Ca. 12-14 mnd.
Anleggsstart: 3. kvartal 2021

Ammunisjonslager

Kontrahering: 2-3. kvartal 2022
Anleggsstart: 3. kvartal 2022
Omfang: Bygging av ammunisjonslager.
Byggetid: 12 mnd.

Beredskapsdam

Kontrahering: 1-2. kvartal 2020
Anleggsstart: 3. kvartal 2021
Omfang: Bygging av beredskapsdam for evt. separering av forurenset vann.
Byggetid: 3-4 mnd.

Hundekennel

Kontrahering: 3-4. kvartal 2020
Anleggsstart: 1. kvartal 2021
Omfang: Utvidelse av kennelplasser og nytt administrasjonsbygg.
Byggetid: 9-12 mnd.

Rehabilitering av kjøkken messe

Kontrahering: 1. kvartal 2021
Anleggsstart: 2. kvartal 2021
Omfang: Ombygging av kjøkken, generell fornyelse av bygg, ca. 3000 m2.
Byggetid: 12 mnd.

Rehabilitering taxebane Yankee

Prekvalifisering: 1. kvartal 2020
Kontrahering: 2-3. kvartal 2020
Anleggsstart: 4. kvartal 2020
Omfang: Breddeutvidelse, reasfaltering, banelys inkl. føringsveier, drens, sikkerhetssoner.
Byggetid: 24 mnd.

Relokalisering av kjøretøyverksted

Prekvalifisering: 1. kvartal 2021
Kontrahering: 2. kvartal 2020
Anleggsstart: 2. kvartal 2020
Omfang: Relokalisering av kjøretøyverksted.
Byggetid: 18 mnd.

Rullebane sikkerhetssoner og reasfaltering

Kontrahering: 4. kvartal 2022
Anleggsstart:
1. kvartal 2023
Omfang:
Rullebane sikkerhetssoner og reasfaltering.
Byggetid: 12 mnd.

Øvrige konkurranser

Støyisolering, rivning m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.