Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rammebetingelser

Etablering av Finnmark landforsvar er en prioritert satsing i forsvarssektoren.

Landmakten i Finnmark, Finnmark landforsvar, er felles ledelse for Hæren og Heimevernet i Finnmark. Det lokaliseres ved, og utøver daglig ledelse, fra Porsangmoen leir.

        blobid2.png                           blobid3.png

Forsvarsdepartementet har definert følgende overordnet mål for etableringen av Finnmark landforsvar:  

Samfunnsmål

Styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark for å bedre Forsvarets evne til avskrekking og kollektivt forsvar, samt evnen til å avverge og forebygge militær aggresjon.

Effektmål

I 2025 skal det finnes permanent EBA for en Kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger, med evne til å lede langtrekkende ild og til å understøtte egne operasjoner over tid. EBA til et samlokalisert kampluftvernbatteri skal også være på plass til samme tidspunkt. Videre skal det være EBA for å understøtte evne til enhetlig ledelse og planlegging av landmilitær innsats i Finnmark. Den totale planrammen for etableringen ved Garnisonen i Porsanger er 1490 mill. kroner med kostnadsnivå per 1. juli 2019 inkludert forventet merinvestering og usikkerhet, jf. PP EBA (2019-2026) som vedlegg til PET. 9 til IVB til LTP (2017-2020). Eksisterende EBA-kapasitet ved Garnisonen i Porsanger skal utnyttes.

Fagmilitært råd og ny langtidsplan

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og har bedt forsvarssjefen om råd. Den 8. oktober 2019 la forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen fram Forsvarssjefens fagmilitær råd 2019 til Forsvarsdepartementetet. 

Regjeringen tar sikte på å legge frem den nye langtidsplanen for Stortinget i løpet av våren 2020.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.