Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konkurranser og kontrakter

 

Primo Juli 2021

Pågående og kommende konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg.

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til etableringen av Finnmark landforsvar. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

 

Finnmark landforsvar - FLF

Ny sykestue

Status: Under prosjektering
Kunngjøring: 
1/2. kvartal 2023
Kontrahering planlagt: 
2. kvartal 2023
Oppstart bygging:
3. kvartal 2023
Ferdig: 
3. kvartal 2024
Beskrivelse: 
Ny sykestue i leiren.

Kontor- og adminisrasjonsbygg

Status: Under utarbeidelse
Kunngjøring:  3. kvartal 2023
Kontrahering planlagt: 3. kvartal 2023
Oppstart bygging: 4. kvartal 2023
Ferdig: 4. kvartal 2024
Beskrivelse: Kontorbygg

Flerbrukshaller

Status: Kontrahering
Kunngjøring:  4. kvartal 2022
Kontrahering planlagt: 2. kvartal 2023
Oppstart bygging: 3. kvartal 2023
Ferdig: 4. kvartal 2024
Beskrivelse: 2 stk flerbrukshaller.

Troppskontor

Status: Kontrahering
Kunngjøring:  1. kvartal 2023
Kontrahering planlagt: 2. kvartal 2023
Oppstart bygging: 3. kvartal 2023
Ferdig: 4. kvartal 2024
Beskrivelse: Nytt kontor og undervisningsbygg til flerbrukshallene.

Kjøp av leiligheter i Lakselv

StatusUnder gjennomføring
Kontrakt: Kjøp av leiligheter (ca 70 m2)
Kunngjøring: 4 kvartal 2021
Kontrahering planlagt
: 2. kvartal 2022
Ferdig:
 
Fortløpende overtakelse (siste leil. overtatt innen utgangen av 4. kvartal 2024)
Beskrivelse: Kjøp av 16 stk leiligheter. Forsvarsbygg har signert kontrakt med leverandør i markedet med leiligheter under bygging og/eller på prospekt. Utforming og størrelse tilsvarende det som nylig er anskaffet i Lakselv. 

Mannskapsforlegning Porsangmoen leir

Status: Overlevert Forsvaret 
Totalleverandør: Kivijervi AS
Oppstart:
3. kvartal 2021
Ferdig:
2. kvartal 2023
Beskrivelse:
Etablere ca 200 sengeplasser i ett bygg. Utforming og størrelse tilsvarende det som er etablert på Bardufoss. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny kaserne i 3. etasjer med kapasitet på 198 vernepliktige fordelt på seksmannsrom med bad i tilknytning til hvert rom, og egne rom for befal og daghavende soldat.

Kasernebygget har følgende innhold:

  • Mannskapsrom for 6 pax med bad på hvert rom
  • Rom for befal og daghavende soldat
  • Felles oppholdsrom, pusserom, rengjøringsrom, tørkerom,
  • Loft med tekniske rom og lagre for beboere

Kvarter (mindre leiligheter) Porsangmoen

Status: Under gjennomføring
Totalleverandør: Tecto AS
Oppstart bygging: 3 kvartal 2021
Ferdig:
3. kvartal 2023
Beskrivelse:
Etablere 72 mellomstor kvarter/mindre leiligheter. Utforming og størrelse tilsvarende det som er etablert på Bardufoss. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av tre nye kvarer med 72 mindre leiligheter for befal.

Alle tre kvarter skal være like og har følgende innhold:

  • 24 mindre leiligheter med sovealkove, kjøkken og bad.
  • Felles vaskerom, renholdsrom, lintøyrom, bøttekott.
  • Loft med lagringsbur og tekniske rom.

Det er i prosjektet lagt inn opsjoner for:

  • 3 stk uteboder fordelt på tre bygg. En bod pr 2 befal.
  • Carport for 36 biler.
   

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.