Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeprosjekter på evenes

Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon. I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene og at Andøya flystasjon legges ned.

Innvesteringer

Utbyggingen av Evenes flystasjon var i 2017 kostnadsberegnet med en styringsramme på om lag 4,2 mrd. 2017-kroner. Omregnet i 2020-kroner er dette 4,44 mrd. kroner. Utbyggingens samlede kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, var 4,77 mrd.  2017-kroner som omregnet til 2020-kroner er 5,08 mrd.

Byggestart

Midler for nyinvesteringer på Evenes ble behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, forsyningsbygg,  mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak.

Fornyelse og tilpasninger

Det er behov for fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritimae patruljeflyene, P-8A, med tilhørende operative flater. 


 

KONTRAKTER

Harstad Maskin AS
Forberedende grunnarbeid 2017

ÅF Advansia 
Prosjektleder- og rådgivningskontrakt 2018

PEAB Bjørn Byygg AS
Kontorbygg 2018

Ramirent
Anleggshotell 2018

Sweco Norge AS
Byggeledelse 2018

Exact Geo Survey AS
Oppmålingsoppdrag 2018

Hinnstein AS
Rådgivningskontrakt 2018

Harstad Maskin AS
Infrastruktur 2019

Harstadbygg AS
Fornyelse av bygg 2019

Norsk Bioenergi AS
Kjøp av energi 2019

Vest Norge Doors AS, (VND)
Hangarporter 2019

Målselv Maskin & Transport AS
Beskyttelse og sikring 2019

Linka AS, Inderøy i Trøndelag
Elektro høyspent 2019

Staurbakk AS, Bodø
Elektro lavspent IKT 2019

Peab Bjørn Bygg, Midt-Troms
Hovedvaktbygg 2019

Skanska Husfabrikkk, Steinkjer
Tre forlegninger 2019

Coromatic AS
Reservekraft 2019

Harstad Maskin AS
Anleggsarbeid 2019

Harald Nilsen AS, Alta
Infrasruktur teknisk bygg 2020

Harstad Maskin AS
Minikonkurranse 2020

Kortidsleie boliger utenfor basen
Private eiere, 2020

Grunnarbeid midlertidig hangar
Bertelsen & Garpestad, Egersund 2020

Forsyningsbygg Evenes
Consto Nord AS. 2020

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.