Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeprosjekter på evenes

Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon. I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene. 

Innvesteringer

Utbyggingen av Evenes flystasjon var i 2017 kostnadsberegnet med en styringsramme på om lag 4,2 mrd 2017-kroner. Omregnet i 2020-kroner er dette 4,44 mrd kroner. Utbyggingens samlede kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, var 4,77 mrd. I 2024-kroner er det omregnet til 7,8 mrd kroner.

Omfang

Midler for investeringer på Evenes ble behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2019. Det ble da vedtatt 28 prosjekter. 21 av disse er ferdigstillt medio 2024.
Det omfatter fornyelse av eksisterende bygg, etablering av nye bygg, infrastruktur og flyoperative flater. 

Fornyelse og tilpasninger

Det er behov for fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt en del tilpasninger av øvrig bygningsmasse. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritimae patruljeflyene, P-8A, med tilhørende operative flater. 


 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.