Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventarliste

Etabl.nr.Etabl.navnInventarnr.Navn/seksjon

021101

Stjernås

1001

Orografstasjon

021501

Kaholmene

0001

Hovedfortet

Anlegget er inndelt i følgende seksjoner:

     

1. Kjernen

     

2. Trappetårnet

     

3. Gorgekasernen

     

4. Østre hjørnekvadrant

     

5. Vestre hjørnekvadrant

     

6. Enveloppen

     

7. Kommunikasjonsganger

     

8. Hovedgraven

     

9. Vestre reversgalleri

     

10. Vestre gravtambur

     

11. Østre reversgalleri

   

0002

Nordre fort

   

0003

Vakttårn på «Kongen»

   

0004

Kasernen

   

0005

Brenselrom

   

0006

Latrinebygning

   

0007

Gymnastikksal

   

0008

Lagerskur

   

0009

Båtmannsstua

   

0010

Messebygget

   

0012

Smie og verksted

   

0017

Nordre skur

   

0018

Materialskur

   

0019

Oljebu

   

0020

Oljeskur

   

0021

Ammunisjonsarbeidshus

   

0022

Kompostskur

   

0024

Redskapsskur

   

0025

Lagerskur

   

0027

Brannstasjon/Tekn. verksted

   

0028

Lagerbrakke

   

0029

Lagerskur

   

0030

Lagerbrakke

   

0032/0033

Lyskasterskur

   

0034

Garasje

   

0035

Servicebygg for 0655

   

0036

Skytetreningsdom

   

0037

Elevforlegning

   

0038

Befalsforlegning

   

0050

Latrine v/0054 Depotbygg

   

0051

Torpedobatteriverksted

   

0052

Kommandantbolig

   

0053

Fjøsbygning

   

0054

Depotbygning

   

0055

Verkstedbygning

   

0056

Målebu

   

0057

Naust

   

0058

Båtnaust/Simulatorhall A

   

0059

Båtmannshuset/Sykestue

   

0060

Havnehuset

   

0061

Badehus

   

0062

Ved- og kullskur/Simulatorhall B

   

0063

Ammunisjonslager

   

0064

Kontorbrakke

   

0081

Ammunisjonsmagasin

   

0082

Skur for stedsbestemmer

   

0083

Lager

   

0086

Servicebygg for 0607

   

0087

Pumpehus

   

0092

Ammunisjonsmagasin

   

0093

Depotbrakke

   

0094

Ammunisjonsmagasin

   

0098

Ammunisjonsmagasin

   

0099

Ammunisjonsmagasin

   

0100

Ammunisjonsmagasin

   

0101

Ammunisjonsmagasin

   

0103

Oppsynsmannsbolig

   

0104

Uthus for oppsynsmannsbolig

   

0105

Vakthus Ormeleina

   

0106

Ammunisjonsmagasin

   

0121

Minemagasin

   

0122

Tennammunisjonsmagasin

   

0123

Kabelmagasin

   

0124

Båthus med verksted

   

0125

Latrine

   

0126

Befalsbolig

   

0127

Bryggerhus

   

0128

Smie

   

0129

Lagerskur

   

0130

Mineverksted

   

0131

Skur for gaffeltruck

   

0132

Sandblåseskur

   

0606

Dammer på Håøya

   

0610

Brønn v/kommandantbolig

   

0611

Overvannsbrønn m/pumpe v/0002

   

0612

Murt brønn v/borg 0001

   

0613

Brønn v/bro, inngang hage

   

0614

Brønn v/depot

   

0615

Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603

   

0616

Brønn på Håøya v/0092

   

0617

Brønn bak 0060

   

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

   

0751

Veier S. Kaholmen

   

0752

Plasser S. Kaholmen

   

0753

Bro mellom Kaholmene

   

0754

Veier N. Kaholmen

   

0756

Veier Håøya

   

0757

Vei Bergholmen

   

0801

Nordre brygge

   

0802

Vestre kai S. Kaholmen

   

0803

Østre kai S. Kaholmen

   

0804

Østre kai (torpedobrygge)

   

0805

Vestre kai/molo N. Kaholmen

   

0806

Vestre bedding N. Kaholmen

   

0807

Kai v/0062

   

0811

Hovedkai øst, Håøya

   

0812

Kai, nord for 0811

   

0813

Kai sør for 0811

   

0814

Brygger Trondstad

   

0820

Brygge østre Bergholmen

   

0821

Kai Bergholmen

   

0822

Kai v/0124, Bergholmen

   

0823

Slipp og bedding v/0124

   

0953

Gjerde Håøya

   

0954

Gjerde Bergholmen

   

1001

Hovedbatteri

   

1002

Østre batteri

   

1003

Søndre batteri

   

1004

Østre strandbatteri

   

1005

Vestre strandbatteri

   

1006

Saluttbatteriet

   

1007

«Hovedminestasjon»

   

1008

Sjeteen

   

1009

«Kalkmøllebatteriet»

   

1010

Vannbasseng og aggregatrom

   

1011

Fjellanlegg v/0021

   

1012

Lyskaster m/ildlederstasjon

   

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

   

1014

Skytestillinger N.Kaholmen

   

1015

Batteri «Fugleredet»

   

1016

Kommandoplass for 1015

   

1017

Batteri «Ekornredet»

   

1018

Torpedobatteri

   

1019

Tennammunisjonsmagasin

   

1020

Fjellanlegg N. Kaholmen v/0054

   

1021

Skytestilling N.Kaholmen v/0054

   

1022

Lyskasterstandplass N.Kaholmen v/0054

   

1023

Grotte

   

1031

Haubitsbatteri

   

1032

Kommandoplass for 1031

   

1033

Nedre toppbatteri

   

1034

Kommandoplass for 1033

   

1035

Øvre toppbatteri

   

1036

Kommandoplass for 1035

   

1037

Kommandoplass for 1001

   

1038

Hovedkommandoplass

   

1039

Luftvernbatteri

   

1046

Siktestasjon Bergholmen

   

1047

Bensinanlegg Bergholmen

   

1048

Elektro-optisk bunker

   

1049

Siktestasjon Hallangsodden

021502

Seiersten

0015

Materialskur

   

0016

Lagerskur

   

0031

Ammunisjonsmagasin

   

0751

Veier

   

0801

Steinbrygga

   

1001

Veisvingbatteriet

   

1002

Seiersten skanse

   

1003

Søndre tilslutningslinje

   

1004

Nordre tilslutningslinje

021503

Heer

0751

Vei

   

1001

Heer skanse: søndre batteri

   

1002

Heer skanse: midtre batteri

   

1004

Kringerud skanse

021504

Husvik

0001

Ammunisjonsmagasin

   

0002

Vaskeribygning

   

0003

Rulle- og tørkehus

   

0004

Pumpehus

   

0005

Leskur

   

0008

Bilverksted

   

0011

Thorsehuset

   

0012

Uthus

   

0013

Husvikveien 42

   

0014

Båtnaust

   

0015

Vedskur

   

0017

Uthus

   

0018

Angelgården

   

0029

Depotbygning

   

0030

Depot (skur i Vindfangerbukta)

   

0033

Hybelhus Kv. Vindfangerveien 12

   

0035

Lagerbrakke (garasje)

   

0036

Befalsbolig på Kopås

   

0037

Garasjeskur

   

0038

Vaktbrakke (transportkontor)

   

0039

Garasje (bunker)

   

0040

Husvikveien 41

   

0751

Veier

   

0801

Sundbrygga

   

0802

Kai Husvikodden

   

1001

Kopås-batteriet

   

1002

Husvik-batteriet

   

1003

Tyskbygget kommandoplass

   

1004

Ammunisjonstunnel

   

1005

Gammel hovedkommandoplass

   

1006

Standplasser 20 mm kanoner

062802

Elton

1001

Orografstandplass

062804

Nesset

0001

Ammunisjonsmagasin

   

0002

Materialskur

   

0004

Våningshus

   

0005

Uthusbygning

   

0006

Lager/skur ved stranden

   

0007

Maskinhuset

   

0601

Dam/brønn, drikkevannskilde

   

0751

Vei

   

0801

Brygge

   

0802

Kai v/0007

   

1001

Nesset-batteriet

   

1002

Kommandoplass for 1001

062805

Leina

1001

Luftvernbatteri